O B A V I J E S T

UPLATA ZA OBNOVU REGISTRACIJE PRI HPS-u ZA 2015.g.


SUCI PRI PK DUBRAVA:

do 20. veljače (ove godine) uplatiti 100 kuna na IBAN PK Dubrava
(PK Dubrava će uplatiti HPS-u članarinu tj. obnovu registracije),
te o uplati obavijestiti zamjenika povjerenika.

Uplata se obavlja na IBAN PK Dubrava:
HR 48 2360000 1101450511 s naznakom "kotizacija HPS suci"
i poziv na broj "00 i datum uplate"

SUCI PRI OSTALIM KLUBOVIMA I SAVEZIMA:

uplatu svoje članarine (obnove registracije) dogovaraju s klubom,
a o uplati obavezno trebaju obavijestiti zamjenika povjerenika
do 20. veljače.

Suci pri ZPS-u netrebaju uplačivati obnovu registracije jer će im se ona oduzeti od naknade za prvo suđenje koje organizira ZPS.

S poštovanjem
MARTA VUČETIĆ, regionalni povjerenik za regiju 3
EMIL MIKEC, zamjenik regionalnog povjerenika za regiju 3

emil.mikec@gmail.com

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player